«دایره» امکان

جریان زندگی حرفه‌ای، مسیر رشد و توسعه انسان و ارتباط‌های اوست؛ جایی که جان انسان در معرض عوامل بیرونی قرار می‌گیرد و با ظرفیت‌های درونی‌اش رشد می‌کند.

 

“دایره” امکان مسیری است که یک سوی آن توانمندسازی افراد در مواجهه با چالش های واقعی دنیای کار قرار دارد و در سوی دیگر آن، ما در کنار سازمان‌های بزرگ و دانش‌جویان و دانش‌آموختگانی که در ابتدای مسیر حرفه‌ای هستند قرار می‌گیریم و ارتباطی اثربخش بین این دو برقرار می‌کنیم. و در مسیری خلاق و تجربه‌محور، آنچه که یادگیری آنها در مجال دانشگاه نبوده را مشق می‌کنیم.

 

«دایره» امکان در فضایی بین‌رشته‌ای شکل‌گرفته و فرصتی است برای فراگیری مهارت‌های تخصصی در تجربه‌ای قابل لمس. شیوه‌ای است که افراد با آن دریابند آموخته‌هایشان چگونه در حل مسائل دنیای واقعی به کارشان می‌آید.

در «دایره»
بنا داریم «با هم» در میانه‌ی تابستان، بیش از یک ماه، با چالش‌ها و دشواری های گذار از مسیر کارآموزی تا حرفه‌مندی مواجه شویم و پس از آن، با یادگیری و تمرین مهارت‌هایی، برای حل آنها گام برداریم. «دایره» امکان با توانمند سازی افراد حین کارآموزی و برقراری پیوند اثربخش بین افراد کارآمد و کسب و کارها، به آنها کمک می‌کند که در مداری یکپارچه و پویا قرار گیرند.
هم راهان «دایره» امکان

«دایره» امکان شیوه ی کارتان را تغییر می دهد.

اگر تازه فارغ التحصیل شده اید و درگیر انتخاب مسیر حرفه ای و آینده آن هستید،

اگر در کارتان حرفه ای هستید و مشتاق یادگیری و تجربه فرصت های جدید شغلی هستید،

اگر خواستار تغییر و طراحی مسیری نو هستید،

اگر برای مواجهه با مسائل واقعی کسب و کارها آماده اید،

اگر به یادگیری مهارت های نرم علاقه دارید،

اگر کنجکاو هستید و می خواهید اندیشیدن و نگاه کردن به مساله ها از زاویه نگاه جدیدی را تجربه کنید،

اگر اگر به رشد شخصی تان بها می دهید و باور دارید وقت آن شده که مدل فکری تان را بازنگری و به روز کنید،

و اگر می خواهید شیوه ای نو از حضور در گروه را تجربه کنید،

بر مدار «دایره» امکان بمانید.

بر مدار «دایره»

بنا داریم در «دایره» امکان، که در تابستان ۰۰ برگزار می‌شود، در سه مسیر «دیزاین نوآوری کسب و کار»، «دیزاین محصول» و «راهبر خلاقیت» کنارتان باشیم.

روند آموزش و یادگیری مساله محور و پروژه محور تعریف شده است. به جز زمان‌هایی که برای حضور در کلاس در نظر گرفته‌ایم، در بازه‌های دیگر، منتورها و مربیان در کنارتان خواهندبود تا فرایند یادگیری برایتان آسان و منحصر به‌فرد باشد.

مهارت‌های عمومی‌ای برای تمام دوره انتخاب و دیزاین شده‌اند که فارغ از حضور در هر مسیر، آموزش داده می‌شوند.

تماس با دبیرخانه دایره:
rondo@emkan.school
09053551261