شیوه نامه ارزیابی داوطلبان دوره «دایره» امکان

برای ورود به این برنامه، بهتر است دانش اولیه نسبت به هر «دایره» داشته باشید. ما در این بخش، میزان دانش و مهارت های شما را ارزیابی می کنیم تا با آن مهارت هایتان را برای بودن بر مدار هر «دایره» بسنجیم. اگر به امتیاز کافی برای گذراندن دوره دست نیافتید، به معنی بی استعدادی شما نیست؛ بلکه دانش و مهارت شما برای بودن بر مدار این «دایره» کافی نبوده و با پرورش آن می توانید در برنامه های آینده با ما همراه شوید.

به باور ما ارزشمندترین عاملی که می تواند شما را بر مدار «دایره»ای نگه دارد، تجربه است. هرچند «شناخت از خود» هم  از عوامل دیگری است که برای بودن بر مدار «دایره»ها اهمیت ویژه ای دارد. ما با پرسش هایی میزان خودشناسی و خودباوری شما را بررسی کنیم. پس از این سوالات به سادگی نگذرید و با دقت کافی و صادقانه  به هر یک از آن ها پاسخ دهید. 

برای ماندن بر مدار هر «دایره»، سطحی از دانش زبان انگلیسی نیاز است. از این رو پاسخگویی به سوالات بخش خودباوری به زبان انگلیسی است. 

برای بودن بر مدار« دایره» ها، برخورداری از دانش اولیه در آن زمینه ها ضروری است، از این رو، در هر یک از مسیرها، آزمونی تخصصی متناسب با موضوع  و مفاهیم آن  در نظر گرفته شده است. 

در صورتی که شما بتوانید  امتیاز مورد نظر را از این مراحل به دست آورید، به مرحله ی آخر یعنی مصاحبه راه خواهید یافت. مصاحبه نیز دقیقا با هدف بررسی میزان شناخت شما از خودتان انجام خواهد شد و بیشتر سعی داریم تا با برقراری رابطه ای صمیمانه، به شناخت بهتری از شما برسیم.

پس اگر تا به حال تجربه ی کاری داشته اید (حتی کوچک) و شناخت کافی از خود دارید؛ هیچ گونه نگرانی ای به خود راه ندهید. چرا که با این شرایط، شما از ارزیابی ما سربلند بیرون خواهید آمد و به راحتی بر مدار «دایره» ی مورد نظرتان قرار می گیرید.

در ادامه و با جزئیات بیشتر به شرح هر کدام از این مراحل خواهیم پرداخت:

 • مرحله اول: ثبت نام اولیه – در این مرحله باید اطلاعات شخصی و تاریخچه ای از وضعیت علمی و حرفه ای خود را بیان کنید. موضوع سوالات این مرحله شامل موارد زیر است:
 • اطلاعات شخصی تان؛
 • تحصیلات و رشته ی دانشگاهی تان؛
 • فعالیت های داوطلبانه تان؛
 • سوابق شغلی تان؛
 • سابقه ی رهبری یک تیم توسط شما؛
 • سطح زبان انگلیسی تان؛
 • بررسی سایر فعالیت هایی که تا به حال انجام داده اید؛
 • انتظارات شما از «دایره» امکان؛
 • انگیزه ی شما برای شرکت در «دایره» امکان.
 • مرحله دوم: بررسی دانش علمی و زبان انگلیسی شما – سوالات این مرحله بسته به هر «دایره» متفاوت است، اما بخشی بین تمام دایره ها مشترک است که سوالات خودباوری (به زبان انگلیسی) را در بر می گیرد. همچنین بسته به «دایره»ی انتخابی، ممکن است سوالات تخصصی و مرتبط با مسیر پیش رو از شما پرسیده شود.
 • مرحله سوم: مصاحبه